Politica de confidentialitate
 • Home
 • Politica de confidentialitate

Inscrierea pe acest website gestionat de catre Europrogress Srl rezulta ca urmare a completarii formularului de inregistrare, furnizand informatii reale cu caracter personal.
Europrogress Srl va invita sa cititi cu atentie cele ce urmeaza inainte de a va da acordul pentru utilizarea datelor dumneavoastra personale.
Datele cu caracter personal inregistrate in momentul inscrierii pe acest website, in conformitate cu Hotararea Legislativa 196/2003, vor fi utilizate numai in
scopurile descrise aici si nu vor fi comunicate sau cedate unor terti fara a avea in prealabil consimtamantul Dvs..

INFORMARE CU PRIVIRE LA SENSURILE ART. 13 DIN HOTARAREA LEGISLATIVA NR. 196 DIN 30 IUNIE 2003 PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate Domn, Stimata Doamna, Stimata Societate, Europrogress Srl va informeaza ca, in sensul Art. 13 al Hotararii Legislative Nr. 196/2003, datele personale furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de catre aceasta structura avand sediul legal in Via per Concordia Nr. 20, 41037 Mirandola (Modena), Italia, prin inregistrare electronica si vor fi utilizate doar in urmatoarele scopuri:

 • permiterea accesului in zonele rezervate de site-ul www.europrogress.it; www.europrogress.it;
 • transmiterea de materiale informative si/sau publicitare care vizeaza in exclusivitate activitatea noastra;
 • Elaborarea de statistici ce vor fi folosite doar in interesul firmei

La completarea formularului de înregistrare trebuie furnizate in mod obligatoriu datele personale în spaţiile marcate ca obligatorii, altfel nu va putea fi initiata niciun fel de relaţie între Dvs. şi această structură; pe de alta parte, furnizarea unor date este pur şi
simplu opţionala pentru spaţiile care nu sunt marcate ca fiind obligatorii.

Datele furnizate fie in mod obligatoriu, fie in mod facultativ, nu vor fi comunicate sau cedate unor terti fara a avea in prealabil consimtamantul Dvs.

In oricare dintre cazuri Dvs. va veti putea exercita drepturile prevazute de Art. 7 din Hotararea Legislativa 196/2003, care pentru clarificare si aprofundare va fi in intregime redata la safrsitul acestei informari.

Această prelucrare a datelor cu caracter personal tine cont de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a demnității, si în special a drepturilor care privesc confidențialitatea, identitatea personală și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
Se asigura un nivel inalt de protecţie a acestor drepturi şi libertăți in conformitate cu principiile de simplificare, armonizare și eficientizare a modalitatilor prevăzute pentru exercitarea lor de catre Dvs., precum şi pentru îndeplinirea obligațiilor de catre titularul care le prelucreaza.

Articolul 7 din Hotararea Legislativa Nr. 196/2003 “Dreptul de acces la datele cu caracter personal si alte drepturi”

1. Persoana interesată are dreptul de a obţine confirmarea existenţei sau nu a datelor personale care il privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, şi comunicarea lor în formă inteligibilă.

2. Persoana interesata are dreptul de a obtine indicatii despre:

 • a) originea datelor personale;
 • b) scopul si modalitatea prelucrarii datelor;
 • c) rationamentul aplicat pentru prelucrarea efectuata cu ajutorul mijloacelor electronice;
 • d) date de identificare a proprietarului, responabililor si reprezentantului desemnat în temeiul articolului 5, alineatul 2;
 • e) destinatarii sau categoriile carora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot lua la cunostinta despre acestea, in calitate de reprezentanti desemnati pe teritoriul statului, responsabili sau insarcinati.

3. Persoana interesata are dreptul de a obtine:

 • a) actualizarea, rectificarea sau, atunci când interesat, integrarea datelor;
 • b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară în scopul pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
 • c) certificarea că operațiunile pentru care literele a ) și b) au fost aduse la cunostinta, si in ceea ce priveste continutul lor, celor cărora datele le-au fost comunicate sau difuzate, cu excepția cazului în această cerință se dovedește imposibilă sau implică utilizarea de mijloace vădit disproporționate in ceea ce priveste a dreptului protejat.

4. Persoana interesata a dreptul de a se opune total sau partial:

 • a) pentru motive legitime de prelucrare a datelor cu caracter personal, chiar daca sunt relevante pentru scopul colectarii lor;
 • b) prelucrarii datelor cu caracter personal în scopul trimiterii de materiale publicitare sau pentru vânzare directă ori pentru efectuarea de cercetări de piață sau comunicare comercială.

Cookies

Cookie-urile se refera la un element de text care este salvat pe hard disk-ul unui computer numai după obtinerea unei autorizatii in acest scop.
Aceste cookie-uri au rolul de a simplifica analizele traficului pe site sau de a semnala cand este vizitat un anumit site si permit aplicatiilor web sa transmita informatii catre utilizatori individuali. Nicio informatie despre utilizatori nu poate fi achizitionata de pe site. Cookie-urile nu sunt utilizate pentru transmiterea de informatii cu caracter personal sau pentru sisteme de urmarire a utilizatorilor.