Informatii despre drepturile de autor
  • Home
  • Informatii despre drepturile de autor

Intreg conţinutul acestui site (imagini, grafica, sunete, text, asezare in pagina, etc.),precum şi modul de reprezentare a conţinutului şi a datelor, sunt proprietatea exclusivă a autorului.
Aceste bunuri și servicii sunt protejate de legile în vigoare pentru drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor, mărci industriale și sisteme de utilități.
Acest continut nu poate fi copiat, modificat, incadrat, conectat, transmis, imprimat, prelucrat fără acordul prealabil scris al Europrogress Srl.
Autorizația se consideră acceptată numai cu acordul prealabil scris al Europrogress Srl.
Lipsa unui raspuns nu reprezinta acordul în nici un fel. Orice act destinat să copieze, sa reproduca, sa publice, sa elimine, sa modifice sau sa altereze materialul fără acordul explicit, se pedepsește în conformitate cu normele civile și penale ale dreptului de autor. Oricine dorește să fie autorizat pentru a copia, reproduce sau cita pagini sau porțiuni de text de pe acest site, cu excepția cazurilor deja permise de lege, este rugat să trimita un e-mail catre administratorul (webmaster-ul) acestui website.
Sunt permise, chiar și în absența autorizării, hyperlink-uri către alte site-uri (link-in –uri), chiar și catre alte pagini decât cea principala.
Mărcile industriale înregistrate menționate aici sunt proprietatea exclusivă a proprietarilor respectivi.
Aceste mărci sunt date doar cu titlu de mulțumire pentru bunurile și serviciile utilizate si pentru acestea Europrogress Srl nu are nici un drept.
Europrogress Srl isi rezerva dreptul de a proteja in mod legal propriile sale drepturi și interese în cazul în care este descoperita utilizarea nejustificată și/sau competitivă.